Thiết Kế Nhà Thuốc Trọn Gói Tại Hà Nội

Thiết Kế Nhà Thuốc Tại Hà Nội

 • Diện tích cơ sở là 30m2
  Nhà thuốc có 13 tủ gỗ kính:
  08 tủ thuốc tân dược
  03 tủ thực phẩm chức năng.
  02 tủ mỹ phẩm 
  Có 01 tủ quầy chữ L trước để giao dịch và ra lẻ thuốc.
  Có bàn tư vấn thuốc.

 • - Diện tích: với diện tích cơ sở là 25m2.
  - Nhà thuốc có 10 tủ gỗ kính, trong đó có:
  + 05 tủ thuốc tân dược.
  + 03 tủ thực phẩm chức năng.
  + 02 tủ mỹ phẩm
  – Có 01 tủ quầy chữ L trước để giao dịch và ra lẻ thuốc.
  – Có bàn tư vấn thuốc.